Výskyt spálové angíny

Vážení rodiče,
informujeme o výskytu spálové angíny ve třídě Myšek.