Celé Česko čte dětem

Celé Česko čte dětem

Čtenářem se nikdo nerodí, čtenáři musíme ukázat cestu.

O projektu "Celé Česko čte dětem" jsme se dozvěděli z internetu a velmi jej uvítali, neboť se domníváme, že v dnešní době techniky, počítačů a především televize se na knihy doma tak trochu zapomíná.

U nás v mateřské škole sice kladný vztah ke knize u dítě vytváříme již od prvních dnů po nástupu, ale většinou zaznamenáváme v této oblasti velké nedostatky. Hodně dětí není zvyklé na čtené slovo, neumí se soustředit a zaposlouchat se, neznají pohádky a příběhy ze čteného slova. Proto jsme tento projekt uvítali a zapojili se. Po celý letošní školní rok čteme dětem denně 20 minut při odpoledním odpočinku nebo kdykoliv během dne.

Průběžně jsme děti vedli k výtvarnému zobrazení zážitků z přečteného, využívali různé výtvarné techniky a styly. Některé práce jsme zaslali do výtvarné soutěže "Plakát celé Česko čte dětem" a k naší velké radosti jsme za soubor prací získali zvláštní cenu (z celkového počtu 1902 obrázků).

I kdybychom nezískali cenu žádnou, máme radost, že pravidelným čtením přispíváme k obohacení dětských prožitků a pomáháme vytvářet blízký vztah ke knize.

Kolektiv mateřské školy Přetlucká, Praha 10
 

 

Zvláštní cena poroty za soubor prací